simon

Simonenko Lesya Ivanivna

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Polissya National University

Ukraine, Zhytomyr

Structural changes in the economy of Ukraine as a factor of economic growth - 08.00.01 "Economic Theory", 1999

- ,

  1. 1.Власенко О., Якобчук В.П., Симоненко Л.І. Цифрова трансформація механізму державного регулювання національної економіки в умовах ринку // Інвестиції: практика та досвід. – 2021. №3. С.81-86 Режим доступу. http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=7328&i=12 2. Симоненко Л.І. Фінансова спроможність бюджетів об'єднаних територіальних громад в умовах реалізації адміністративно-територіальної реформи. // Н. М. Сторчай, Л. І. Симоненко, В. А. Довженко // Економіка та держава. – 2020.-№2. С.104-109. Режим доступу до журналу. http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4520&i=18 3. Симоненко Л.І.. Формування системи публічного управління відходами // Якобчук В.П., Симоненко Л.І., Баланович Ю.В. // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2019. №10. – Режим доступу до журналу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1512 4. Симоненко Л.І. Проблеми медичного обслуговування сільського населення в умовах політики децентралізації влади // Довженко В.А., Симоненко Л.І. Іванюк О.В. // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. №9. – с.83-89. 5. Симоненко Л. І. Проблеми оцінки ефективності політики регіонального розвитку / М. І. Сайкевич, Л. І. Симоненко, О. В. Захаріна // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. №6. – С. 66–70. 6. Симоненко Л.І. Публічно-приватне партнерство як механізм розвитку інфраструктури регіону [Електронний ресурс] / О. В. Захаріна, Л. І. Симоненко, М. І. Сайкевич // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2018. №2. – Режим доступу до журналу: http://www.dy.nayka.com.ua 7. Симоненко Л. І. Управління структурою виробництва в аграрному секторі [Електронний ресурс] / Л. І. Симоненко, О. В. Захаріна, М. І. Сайкевич // Ефективна економіка. – 2018. №2. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua 8. Якобчук В. П. Економічна теорія : підручник / В. П. Якобчук, Є. І. Ходаківський, І. Л. Литвинчук, Л. І. Симоненко, В. А. Довженко, О. В. Захаріна, С. В. Тищенко, О. В. Іванюк, І. В. Кравець, Н. С. Пугачова // Київ: Вид-во Ліра-К, 2020. – 450 с. (21,76 ум. др.арк.) 9. Публічне управління та адміністрування : навч. посібник / Скидан О.В., Якобчук В.П., Дацій Н.В., Ходаківський Є.І., Симоненко Л.І. [та ін.] ; за заг ред.О.В.Скидана. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 705 с. 10. Економічна теорія: [навч. посіб.] / В.П.Якобчук, Є. І. Ходаківський, В.А.Довженко, О.В.Захаріна, О.В.Іванюк, І. В. Кравець, І.Л.Литвинчук, М.І.Сайкевич, Л.І.Симоненко, С. В. Тищенко, В.А.Якобчук, Н.С. Пугачова/ за заг. ред. В.П. Якобчук. – Житомир: В.Б. Котвицький, 2015. – 456 с.