Новый-рисунок-1

Bykov Roman Yuriyovych

Candidate of Sciences in Public Administration

,

Mechanisms of state property management - 25.00.02 - mechanisms of state administration, 2010

- ,

Human resources management in the civil service system. Improving the professionalism of civil servants. Assessment of public service human resources.
  1. 1. Коваленко М.А., Биков Р.Ю. Поєднати освіту з наукою та виробництвом – потреба сучасної системи підготовки фахівців з адміністративного управління. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування, електроне наукове фахове видання Херсонського національного технічного університету, №1 за 2015. м. Херсон. 2. Управління майном територіальних громад. Місцеве самоврядування в Україні: євроінтеграційний шлях. Колективна монографія за загальною редакцією д.держ.упр. Р.Плюща, «Рідна мова», м. Київ, 2016. С 412-452. 3. Медіація (посередництво) як альтернатива судовому вирішенню правових спорів: світова практика та перспективи запровадженні в Україні. Вісник національного університету цивільного захисту України. Державне управління, випуск 1 (12), Харків 2020. С 197-210 4. Лопушинський І.П., Биков Р.Ю. Ґендерно орієнтоване бюджетування як інструмент досягнення ґендерної рівності. Публічне урядування, МАУП, № 2 (22) березень 2020. 5. Haidai O., Naumenko R., Durman M., Bondareva L., Bykov R. And Kliutsevskyi V. Ukraine’s International Commitments to Resolve Regulatory Issues. Proceedings of the 34th International Business Information Management Association (IBIMA), ISBN: 978-0-9998551-3-3, 13-14 November 2019, Madrid, Spain, p. 10090-10099. (Web of Science)